D.I.Y עשה זאת בעצמך- בבית עם כל המשפחה בעזרת מה שיש לכולנו בבית ובסביבה

D.I.Y עשה זאת בעצמך- בבית עם כל המשפחה בעזרת מה שיש לכולנו בבית ובסביבה

בבוסתן ניתנת האפשרות לעשות סדנה חוויתית בעזרת המצלמות בטלפונים הניידים תוך הנחיה על נושא שנרצה להעביר בו מסר משמעותי עבור היחיד והקבוצה שנוגע לחיבור שיש בין אדם לטבע שבו וסביבו.
ניתן לעשות את הסדנה כחד פעמית או תהליכית עם מספר מפגשים ומשימות צילום שונות וחוויתיות.

סדנת צילום – פוטותרפיה על החיבור בין אדם לטבע שבו

סדנת צילום – פוטותרפיה על החיבור בין אדם לטבע שבו

בבוסתן ניתנת האפשרות לעשות סדנה חוויתית בעזרת המצלמות בטלפונים הניידים תוך הנחיה על נושא שנרצה להעביר בו מסר משמעותי עבור היחיד והקבוצה שנוגע לחיבור שיש בין אדם לטבע שבו וסביבו.
ניתן לעשות את הסדנה כחד פעמית או תהליכית עם מספר מפגשים ומשימות צילום שונות וחוויתיות.