שיתוף פעולה של הבוסתן עם עמותת ונָטַעְת – נטיעות 10 עצי הדרים ופיטנגו ברחבי הבוסתן.

שיתוף פעולה של הבוסתן עם עמותת ונָטַעְת – נטיעות 10 עצי הדרים ופיטנגו ברחבי הבוסתן.

העשרנו את הבוסתן בעצי פרי וריח שיקבלו משמעות רבה כחלק אינטגרלי מפעילויות הבוסתן בזכות התרומה הנדיבה של עמותת ונָטַעְת הפועלת להגשמת חזון עיר-יער בישראל להפיכת הערים בישראל לירוקות, מוצלות ומיטיבות.